Աբրահամ Մկրտչյան

Խորհրդի նախագահ

    Սիմոն Բալյան

Խորհրդի անդամ

    Վիգեն Կարապետյան

Խորհրդի անդամ

Թոնի Հալեպլի

Խորհրդի անդամ

    Նարա Մարտիրոսյան

Խորհրդի անդամ

      Քրիստինա Առաքելովա

Խորհրդի անդամ

    Մայիս Մկրտչյան

Խորհրդի անդամ

Տաթևիկ Հարությունյան

Հրավիրյալ